İş Sağlığı ve Güvenliği sahasında işinin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Selçuklu OSGB, İş Sağlığı başlığı altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile Koruyucu Hekimlik, Portör Muayeneleri, Laboratuvar Hizmetleri ve İş Yeri Hekimliği hizmetlerini vermekte, bu hizmetlerin yanı sıra gerekli kimi tetkikleri de yerine getirmektedir. Portör muayenesi, gıda imalatı yapan işletmelerdeki imalat personeli için kritik öneme sahiptir. Gıda sektörü dışında faaliyet gösteren işletmeler içinde çalışan, kendi mutfağında yemek hazırlayan veya yemek fabrikalarından gelen yemeklerin dağıtımından sorumlu personeller yanında ikram servis görevlilerin de portör muayenesinden geçmeleri, işyeri kaynaklı hastalık yayılımlarının önlenmesi açısından önemlidir. Belirtilen işlerde çalışan personelin hekim muayenesinden önce; - BURUN KÜLTÜRÜ (Staphyloccoccus aureus yönünden inceleme) - BOĞAZ KÜLTÜRÜ (Beta hemolitik Streptoccoccus yönünden inceleme) - GAİTA KÜLTÜRÜ (Salmonella ve dizanteri bakterileri yönünden inceleme) - GAİTA MİKROSKOPİSİ (Parazit yönünden inceleme) - AKCİĞER GRAFİSİ (Tüberküloz ve diğer bulaşıcı akciğer rahatsızlıkları yönünden inceleme) yaptırmaları gerekmektedir. Selçuklu Osgb, bu tahlil ve tetkikler için laboratuvar hizmeti vermesi yanında, çalışanların son muayenelerinin yapılarak raporlanması konusunda da işletmelerin yanındadır.