İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713) gereği çok tehlikeli sınıfta yer alan, çalışan sayısı on ve üzerinde olan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu personel hemşire, acil tıp teknisyeni veya paramedik gibi mesleğe sahip olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikasyonunu tamamlayıp “diğer sağlık personeli” unvanı almış personeller arasından seçilmektedir. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre alınması gereken hizmet süreleri; TEHLİKE SINIFI PERSONEL SAYISI ÇALIŞAN PERSONEL BAŞINA AYDA ALINMASI GEREKEN HİZMET Çok Tehlikeli Sınıf 10- 49 10 dk Çok Tehlikeli Sınıf 50-249 15 dk Çok Tehlikeli Sınıf 250 ve üzeri 20 dk Diğer sağlık personeli, işyerinde görevli işyeri hekimi ile koordineli bir şekilde çalışmak ve işyeri hekiminin olmadığı zamanlarda çalışanların sağlık gözetimine katkıda bulunmaktadır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve personel sayısı nedeniyle tam zamanlı işyeri hekimi çalıştırılan işletmelerde, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu yoktur. Selçuklu Osgb, zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın, diğer sağlık personeli ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.