Ergonomi yaşanılan ve/veya çalışılan çevrenin insan ile uyumlu hale gelmesi için yapılan çalışmaların bir bütünüdür.Çalışma hayatında ergonominin önemsenmemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır.Ergonominin ihmal edildiği durumlarda, başta kas-iskelet sistemi olmak üzere pek çok sistem veya organ olumsuz etkilenmektedir. Ergonomiye özen gösterilmeden yapılan çalışmaların çalışanlar açısından en önemli sonucu doğal olarak sağlığın yitirilmesidir. Yaşam kalitesinin son derece olumsuz etkilenmesi yanında orta ve uzun vadede iş görme yeteneğinin kalıcı şekilde yitirilmesine de neden olmaktadır.İşveren açısından bakıldığında ise, çalışanın sıklıkla teşhis/tedaviye ihtiyaç duymasına bağlı üretim kayıpları, verim düşüklüğü ve ilerleyen dönemlerde meslek hastalığı haline dönüşen rahatsızlıkların getirdiği yasal sorumluluklar en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.Dolayısıyla ergonomik çalışma adına atılan her olumlu adımla, taraflar bir şekilde olumlu etkilenmektedir. İşverenler için daha ergonomik çalışma ortamı ve şekli için yapılan yatırımların, hem üretim ve işletmeyi, hem de çalışanı koruma adına son derece olumlu sonuçları bulunmakta, çok kısa sürede yapılan yatırımı amorti etmektedir.Ergonomi için yapılan yatırımların en önemli parçalarından birisi ise eğitimdir.Selçuklu Osgb, tecrübeli personeli ile işletmenizde ihtiyaç duyulan ergonomi eğitimi ihtiyacını karşılayabilmektedir. Standart sayılan ergonomi doğrularının yanında, işletmenizde önceden yapılacak gözlemlerle, işletmenize özel ergonomik çalışma prensipleri de eğitimin bir parçası olarak verilmektedir. Bu gözlem sonuçları, eğitim içeriğinin şekillendirilmesi yanında, işyerinde daha ergonomik şartların oluşturulması için işverenlerimize yapacağımız öneriler açısından da etkin olarak kullanılmaktadır.Ofis ortamları da dahil, her türlü işletme tipi için ön inceleme yapma, gerekli eğitimi şekillendirme / verme ve önerilerde bulunma konusunda Selçuklu Osgb yanınızdadır.