İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681) gereği, her işletmede bulunması gereken acil durum ekiplerinde görev yapan personellerin, aldıkları görevle ilgili, görevi olmayan personelin ise genel acil durum eğitimi alması gerekmektedir. Acil durum ekiplerinde görevi olmayan personelin aşağıdaki konularda eğitilmesi, işletmelerin acil durumlarda verdiği tepkiyi belirgin şekilde iyileştirmektedir; - Deprem sırasında yapılması gerekenler, - Yangın ve yangın söndürme, - Arama, kurtarma ve tahliye ilkeleri, - Acil toplanma bölgesi, - Acil durumlarda yapılması gerekenler, - Acil durum tahliye krokisinin okunması, - Acil durumlarda engelli ve/veya hamile personele destek. Acil durum ekiplerinin eğitimleri ise çok daha detaylı şekilde yapılmalıdır. Yangın Söndürme Ekibi ve Arama, Kurtarma ve Yangın ekibi eğitimleri detaylı olarak hazırlanmakta ve ilgili çalışanlara verilmektedir. İlkyardım Ekibi, sertifikalı ilkyardımcı belgesi gerektirmektedir. Bu konuda da işletmelerin doğru çözüm ortakları ile bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Acil durum gibi önemli bir konuda sadece teorik eğitim yeterli olmamaktadır. Tüm çalışanların böyle bir durumda ne yapacaklarını çok iyi öğrenmelerini sağlamak için tatbikat da yapılmalıdır. Bu tatbikatlar için gerçekçi senaryolar oluşturmak, uygulamak ve uygulamayı çok iyi takip etmek gerekmektedir. Uygulama esnasında aksayan yönler tespit edilmeli ve giderilmelidir. Bu kapsamda acil durum eğitiminin bir parçası olarak tatbikat da yapılmaktadır. Tatbikat esnasında rastlanan aksaklıkları gidermek için tamamen veya kısmen eğitim tekrarı yapmaktayız.